Dokumentacija


Ako želite direktno pozivati Open API, swagger dokumentacija je na sljedećem linku


NextGenPSD2 XS2A Framework tehnička dokumentacija


NextGenPSD2 dokumentacijaRegistracija - Sandbox

Otvaranjem glavne stranice Sandbox portala nudi se forma za izbor odgovarajućeg eIDAS certifikata.
Taj certifikat mora biti prisutan u local certificate storage-u korisnika i korisnik mora imati pravo pristupa privatnom ključu certifikata da bi mu se na Sandbox portalu ponudio prozor za odabir eIDAS certifikata.
Na formi registracije TTPa nalaze se polja Korisničko ime i e-mail adresa.
Podaci o ulogama TPPa će biti pribavljeni pomoću informacija iz certifikata sa kojima je korisnik prijavljen na portalu.

Informacije o ulogama za koje je TPP registrovan definisane su u atributima certifikata.

Nakon potvrde registracije, TPP se evidentira u sistemu banke i šalje mu se mail s linkom za aktivaciju. Klikom na link za aktivaciju kreiraju se 'korisničko ime' i 'lozinka' koji omogućavaju pristup PSD2 portalu.

API Endpoint na Oauth2 serveru za registraciju TPPa sa redirect URL-ijima je https://psd2-test.addiko.me/OauthSrv/api/register

Registracija je moguća samo s kvalifikovanim eIDAS certifikatom ili FINA PSD2 demo certifikatom.


Prijava

Prijavom u sistemu TTPu je dostupan pregled kompletne API dokumentacije, API swagger i pristupni kodovi testnih korisnika, mogućnost razmjene poruka s bankom.
Nakon registracije i prijave potrebno je unijeti redirect URL za TPP-ove koji se koriste kao informacija za OAuth2 server za preusmjeravanje PSU korisnika nakon autorizacije.


Registracija - produkcija

Od TPPa očekuje se registracija jednog ili više URL-ova koji će se koristiti za Oauth redirekciju na produkciji. Registrovani URL-ovi za preusmjeravanje mogu sadržavati parametre u formatu upita, ali ne smiju sadržati ništa u fragmentu.
API Endpoint na Oauth2 serveru za registraciju TPPa sa redirect URL-ijima je https://psd2.addiko.me/OauthSrv/api/register, isto je implementirano prema Oauth standardu za dinamičku registraciju klijenta (RFC 7591).


Autentikacija krajnjih korisnika (SCA) - Sandbox

Addiko banka za SCA autentikaciju koristi OAuth 2 Authorization Code workflow with PKCE
Swagger za OAuth Server API i specifikacija endpointa na linku:
https://psd2-test.addiko.me/OauthSrv/swagger/ui/index
Metapodaci Oauth 2 servera:
https://psd2-test.addiko.me/OauthSrv/oauth-authorization-server
Link za autorizaciju naloga i consent za račune za Oauth redirekciju.
https://psd2-test.addiko.me/OauthSrv/OAuth/Authorize
Pristupni kodovi krajnjih korisnika za koje se može dobiti Consent za račune i potvrditi nalog dostupni su nakon prijave na portal.


Autentikacija krajnjih korisnika (SCA) - Produkcija

Addiko banka za SCA autentikaciju koristi OAuth 2 Authorization Code workflow with PKCE
Swagger za OAuth Server API i specifikacija endpointa na linku:
https://psd2.addiko.me/OauthSrv/swagger/ui/index
Metapodaci Oauth 2 servera:
https://psd2.addiko.me/OauthSrv/oauth-authorization-server
Link za autorizaciju naloga i consent za račune za Oauth redirekciju.
https://psd2.addiko.me/OauthSrv/OAuth/Authorize

NextGenPSD2 XS2A API - Produkcija

PSD2 API dostupan je na linku https://psd2.addiko.me/OpenAPI/psd2/v1/
PSD2 API swagger dostupan je na linku https://psd2.addiko.me/OpenAPI/swagger/index.html


Kontakt

U slučaju bilo kakvih problema, nejasnoća ili dodatnih pitanja, Banku možete kontaktirati putem e-mail adrese: PSD2.me@addiko.com